Innovationer

Artificiell intelligens: vad innebär den för människans framtid?

Artificiell intelligens är, beroende på vem du frågar, mänsklighetens välsignelse eller största hot. Tekniken som utvecklats med stormsteg på senare år gör det möjligt för datorer och robotar att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Detta inkluderar uppgifter som att lära sig förstå språk och analysera data. AI kan också användas för att fatta beslut och utföra andra uppgifter utan mänsklig inblandning.

Ett axplock av möjligheter med artificiell intelligens

Enligt bland andra SVT Nyheter, som liksom andra medier rapporterat om utvecklingen av AI många gånger på senare år, kan tekniken ha många fördelar för människor i framtiden. Dessa inkluderar att tekniken kan göra vardagliga uppgifter enklare och mer effektiva, att den kan hjälpa till att lösa komplexa problem och att den kan göra många jobb säkrare.

Ett specifikt område där AI:s möjligheter ofta nämns är inom sjukvården där AI kan användas för att förbättra vår hälsa och vår välbefinnande. Artificiell intelligens kan i det sammanhanget användas för att analysera stora mängder hälsodata, betydligt större mängder data än vad en människa kan hantera. Detta kan vara till stor hjälp för att hitta mönster och trender som annars skulle gått en läkare förbi. Ett annat område inom vården där AI kan vara till hjälp är när det gäller människor som lever med olika typer av funktionsnedsättningar. Där kan smarta datorer användas till exempel för att skapa assistanssystem, såsom att hjälpa dem att klä på sig eller att kommunicera med omvärlden.

Vilka är hoten?

Som nämndes i den här artikelns inledning verkar det ibland som att det inte riktigt finns någon gråzon när AI diskuteras. Det tycks som att förespråkarna enbart ser möjligheterna medan de som varnar enbart ser hoten. Oavsett hur det verkligen kommer bli står det klart att det finns en hel del orosmoln som är relevanta. Den kanske mest påtagliga oron är att AI kan ersätta många människor i deras jobb, särskilt de som utför rutinmässiga uppgifter. Detta kan leda till att många människor blir arbetslösa och att samhället drabbas negativt.

Ett annat orosmoment har att göra med den artificiella intelligensens kapacitet att hantera och utvärdera stora mängder information. Till exempel att AI kan användas för att spridas falsk information och därigenom påverka människors beslut. En del är också rädda för att AI ska kunna användas för att övervaka människor och att kränka deras integritet.

Vilken sida som har rätt när AI diskuteras spelar kanske mindre roll. Det tycks som att AI kan innebära många fördelar för människans framtid, men det finns också utmaningar att beakta. Som med alla annan teknik gäller försiktighet i hur den appliceras. Genom att fortsätta att utveckla tekniken och att hitta lösningar på dessa utmaningar kan vi skapa en bättre framtid med hjälp av AI.