Augmented Reality-teknik förändrar vår världsbild

Augmented Reality (vanligtvis förkortat till ”AR”) är teknik som använder en enhet, som en smartphone, en surfplatta eller speciella glasögon, för att projicera digital information på omgivningen. Ett känt exempel på tekniken är spelet Pokémon Go som blev väldigt populärt för några år sedan.

En stor fördel med AR-teknik är att den ger dig möjlighet att få en mer detaljerad bild av din omgivning. Genom att använda AR kan du enkelt få tillgång till extra information om det du ser, till exempel historiska fakta om en byggnad eller en ruttbeskrivning till en viss plats.

AR-teknik används också för att skapa en mer immersiv upplevelse. Många spel och appar använder AR för att ge dig en känsla av att vara en del av en virtuell värld, som till exempel tidigare nämnda Pokémon Go. Det finns också många olika AR-kameror på marknaden, som gör det möjligt för dig att ta foton och videor som innehåller digitala föremål.

AR-teknik är en växande teknologi och det finns många olika användningsområden för den. Idag kan du komma åt teknik av det här slaget i din mobiltelefon, men det kommer nog inte dröja länge innan glasögon med AR-teknik är vanligt förekommande.

Kryptovalutor: en ny form av valuta eller en riskabel investering?

Chansen är hög att du någon gång under de tio senaste åren hört eller läst någonting om kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum eller Litecoin. Har det inte handlat om att någon kryptovaluta slagit nya värderingsrekord så har det handlat om nya bottennoteringar. En del har blivit väldigt förmögna av sina investeringar i kryptovalutor, ytterligare flera har blivit av med hela eller delar av sina tillgångar.

Ett skäl till att kryptovalutor blivit så omtalade är deras anonymitet och det faktum att de inte är reglerade av någon central myndighet. Detta har gjort dem till en attraktiv investering för vissa människor, men många har också blivit utsatta för bedrägerier och hackningar. Kryptovalutornas oreglerade natur håller både deras attraktionskraft och de stora riskerna med att investera i dem. Eftersom de inte är reglerade av någon central myndighet, finns det ingen som garanterar att du får tillbaka pengarna om något skulle gå fel. Detta gör att risken att du förlorar de pengar du investerar i kryptovalutor är större än om du investerar i den vanliga aktiemarknaden.

Som nämndes i inledningen är kryptovalutor volatila, det vill säga att deras värden varierar kraftigt.

Bitcoin, den mest kända kryptovalutan, har sett sina värden svinga ordentligt under årens lopp. Detta gör att det kan vara svårt att sätta en värdering på en kryptovaluta, vilket kan göra det knepigt att bedöma om det är en bra investering eller inte. Det finns så att säga ingen stabil instans att basera din bedömning på, på samma sätt som det gör när det gäller vanliga valutor.

Trots att kryptovalutor är att anse som en riskabel investering är det många som tror att de har potential att bli de valutor som används i framtiden. Många menar att de kan ersätta traditionella valutor som dollar och euro, just för att de inte är reglerade av någon central myndighet och kan överföras snabbt och enkelt över internet.

Om du funderar på att investera i kryptovalutor är det viktigt att du tänker på att de fortfarande är relativt nya och otestade, och det finns många frågetecken kring hur de kommer att utvecklas i framtiden. Du bör göra mycket research och vara medveten om de risker som finns. Investera aldrig pengar som du inte skulle ha råd att förlora.

Innovationer

Artificiell intelligens: vad innebär den för människans framtid?

Artificiell intelligens är, beroende på vem du frågar, mänsklighetens välsignelse eller största hot. Tekniken som utvecklats med stormsteg på senare år gör det möjligt för datorer och robotar att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Detta inkluderar uppgifter som att lära sig förstå språk och analysera data. AI kan också användas för att fatta beslut och utföra andra uppgifter utan mänsklig inblandning.

Ett axplock av möjligheter med artificiell intelligens

Enligt bland andra SVT Nyheter, som liksom andra medier rapporterat om utvecklingen av AI många gånger på senare år, kan tekniken ha många fördelar för människor i framtiden. Dessa inkluderar att tekniken kan göra vardagliga uppgifter enklare och mer effektiva, att den kan hjälpa till att lösa komplexa problem och att den kan göra många jobb säkrare.

Ett specifikt område där AI:s möjligheter ofta nämns är inom sjukvården där AI kan användas för att förbättra vår hälsa och vår välbefinnande. Artificiell intelligens kan i det sammanhanget användas för att analysera stora mängder hälsodata, betydligt större mängder data än vad en människa kan hantera. Detta kan vara till stor hjälp för att hitta mönster och trender som annars skulle gått en läkare förbi. Ett annat område inom vården där AI kan vara till hjälp är när det gäller människor som lever med olika typer av funktionsnedsättningar. Där kan smarta datorer användas till exempel för att skapa assistanssystem, såsom att hjälpa dem att klä på sig eller att kommunicera med omvärlden.

Vilka är hoten?

Som nämndes i den här artikelns inledning verkar det ibland som att det inte riktigt finns någon gråzon när AI diskuteras. Det tycks som att förespråkarna enbart ser möjligheterna medan de som varnar enbart ser hoten. Oavsett hur det verkligen kommer bli står det klart att det finns en hel del orosmoln som är relevanta. Den kanske mest påtagliga oron är att AI kan ersätta många människor i deras jobb, särskilt de som utför rutinmässiga uppgifter. Detta kan leda till att många människor blir arbetslösa och att samhället drabbas negativt.

Ett annat orosmoment har att göra med den artificiella intelligensens kapacitet att hantera och utvärdera stora mängder information. Till exempel att AI kan användas för att spridas falsk information och därigenom påverka människors beslut. En del är också rädda för att AI ska kunna användas för att övervaka människor och att kränka deras integritet.

Vilken sida som har rätt när AI diskuteras spelar kanske mindre roll. Det tycks som att AI kan innebära många fördelar för människans framtid, men det finns också utmaningar att beakta. Som med alla annan teknik gäller försiktighet i hur den appliceras. Genom att fortsätta att utveckla tekniken och att hitta lösningar på dessa utmaningar kan vi skapa en bättre framtid med hjälp av AI.