Augmented Reality-teknik förändrar vår världsbild

Augmented Reality (vanligtvis förkortat till ”AR”) är teknik som använder en enhet, som en smartphone, en surfplatta eller speciella glasögon, för att projicera digital information på omgivningen. Ett känt exempel på tekniken är spelet Pokémon Go som blev väldigt populärt för några år sedan.

En stor fördel med AR-teknik är att den ger dig möjlighet att få en mer detaljerad bild av din omgivning. Genom att använda AR kan du enkelt få tillgång till extra information om det du ser, till exempel historiska fakta om en byggnad eller en ruttbeskrivning till en viss plats.

AR-teknik används också för att skapa en mer immersiv upplevelse. Många spel och appar använder AR för att ge dig en känsla av att vara en del av en virtuell värld, som till exempel tidigare nämnda Pokémon Go. Det finns också många olika AR-kameror på marknaden, som gör det möjligt för dig att ta foton och videor som innehåller digitala föremål.

AR-teknik är en växande teknologi och det finns många olika användningsområden för den. Idag kan du komma åt teknik av det här slaget i din mobiltelefon, men det kommer nog inte dröja länge innan glasögon med AR-teknik är vanligt förekommande.